Ara Pacis Augustae v Římě

Nejslavnější památka antického Římě

0.0/5 hodnocení (0 voleb)
Ara Pacis Augustae

Nejbližší stanice pařížského metra

Autobus: Augusto Imperatore - Ara Pacis

Popis

Ara Pacis Augustae, nebo-li Oltář míru, byl zasvěcen bohyni míru Pax. Návrh na oltář byl odsouhlasen ve 13. stol. př. n. l.  Oltář byl poté vybudován z mramoru  a v 9. století př. n. l. vysvěcen. Je to upomínka na Augustovo vítězné tažení v Galii a Hispánii.

Oltář je vybudován na podstavci a obehnán čtyřmi stěnami. Na nich je řada reliéfů ze života císaře Augusta, mytologické postavy, procesní průvod a jiné.

Mapa

Pro přiblížení mapy na místo klikněte 2x levým a pro vzdálení 2x pravým tlačítkem myši.

Výhodné ubytování

Co si ještě přečíst

Další památky